• Bultar
  • CNC-bearbetning
  • Fjädrar
  • Formsprutning
  • Gjutgods
  • Kullager, kulor
  • Sintring
  • Mekanik

    För ytterligare information om våra olika mekaniska komponenter, välj ett produktområde i fälten bredvid. Du är välkommen att kontakta oss direkt på telefon +46-(0)54-185215 eller via e-post alain@fridman.com