• Bultar
 • CNC-bearbetning
 • Fjädrar
 • Formsprutning
 • Gjutgods
 • Kullager, kulor
 • Sintring
 • Gjutgods

  • Pressgjutgods i aluminium, magnesium och zink.
  • Sandgjutgods i aluminium och magnesium, vikter upp till 4000 kg.
  • Max. dimension 3000 x 3000 mm.
  • Hand- och maskinformat.
  • Trycktätt gods.
  • Kokillgjutgods i vikter från 0,3 - 60 kg.
  • Maskinbearbetning, svetsning, värmebehandling, ytbehandling från ämne till färdig detalj.
  • Kvalitetssäkring enligt ISO 9002/EN 29002.